Kontaktai

UAB "Inverstatus"
Įmonės kodas:           186757226
PVM mokėtojo kodas:  LT 867572219
Atsisk. sąsk. Nr.:         LT24 7044 0600 00487091
                               AB "SEB bankas"
Įmonės adresas:         Konstitucijos pr. 23B-505, Vilnius
                               Tel. 8 5 2338925
                               Mob. Tel. +37069801908
                               Faks. 8 5 2338925
                               El. paštas: info@inverstatus.lt
                               Registro tvarkytojas VĮ "Registrų centras"

Užsakomieji darbai